Fresno Metropolitan Flood Control District Environmental Sensors

Status

Existing

Descripton

Flood sensors, snow sensors, precipitation sensors, seismic sensors, etc. deployed throughout the Fresno County area.

Stakeholder

County of Fresno

Functionality

Roadway

Interfaces To

(View Context Diagram)

Fresno County Maintenance and Operations Division
Fresno Information Exchange Network
Fresno Metropolitan Flood Control District